Miss Sdf Verkiezingen 2009-2010

Organisatie van de allereerste Belgische officieel erkende Miss Dakloos verkiezingen

Sociaal-maatschappijopbouwend  project: Sensibilisatie rond de oorzaken en gevolgen

van het leven op straat.

Initiatief vzw artefix  (Evere) in samenwerking met Kringwinkel Televil (Vilvoorde)

 

Deelnemers & functie:

-Initiatiefnemers Mathilde Pelsers & Aline Duportail, vzw Artifex  deskundige begeleiding

en ondersteuning van kandidaten

-Kringwinkel Televil, vzw Verleg een steen: logistieke ondersteuning


A.Werkwijze:

Heel Belangrijk:Alle deelnemers doen vrijwillig mee en worden in hun waardigheid gelaten

Samenstelling

-Mogelijke kandidaten worden aangesproken door personeelsleden van opvangcentra,

straathoekwerking, Foyers en sympathisanten.

 - Na de selectie van 14 februari ‘09 worden de kandidaten begeleid naar de finale van

10 oktober ‘09 én naar een zelfstandige duurzame toekomst.

 

Begeleiding: herintegratieproces naar een dagdagelijkse structuur: de kandidaten nemen

deel aan een aantal actes-de-présences en workshops zoals  naaiateliers, schilderen,

expressie- en assertiviteitsoefeningen… . Groeps- en individuele therapie is voorzien.

 

Verkiezingscriteria/jury:

De normen die gehanteerd zullen worden bij de verkiezing zullen het resultaat zijn van

gesprekken en discussies tussen de organisatie en de protagonisten van de daklozenwereld

(medewerkers, opvangcentra, straathoekwerkers, etc.).

De uitgangspunten zijn in hoofdzaak de wil en de bereidheid om uit hun moeilijke

probleemsituatie te komen. De innerlijke schoonheid en kracht, motivering,

achtergrondverhaal en solidariteit zijn eveneens doorwegende factoren.

 

Objectief van het project (bij ‘gewone Miss-verkiezingen’de prijzenpot genaamd)

Rekening houdend met de negatieve morele en emotionele impact van het ‘afvallen’ worden

alle deelnemers (kandidaten=finalisten & reserves) dezelfde kansen aangeboden.

Het eindobjectief is voor alle deelnemers een onafhankelijk en duurzaam bestaan.

 

Absolute voorwaarde tot deelname: -De kandidaten moeten de uitdrukkelijke wens hebben

om het leven op straat te verlaten & zich inzetten om een sociaal leven uit te bouwen

 

Andere voorwaarden:

-Vrouw

-Belgische nationaliteit

-Zonder vaste domicile

 

B.Tijdschema
14 februari: preselectie kandidates, Women Station Gym;  www.women-station-gym.be

10 oktober: de finale, Tour & Taxis;  www.tourtaxis.be

C. Sensibilisatie

Informeren & sensibiliseren :

De onderliggende boodschap van de verkiezing ligt in het sensibiliseren van zowel het grote

publiek als de politiek voor dakloosheid en zijn consequenties.

Dit met het oog op een preventieve werking gezien daklozen alsmaar jonger worden.

 

 

HOME